BETIZ Sové Michel Martelly ak Sweet Micky Yeswa nan Amazura !Byadmin

Yeswa Amazura te ranpli avek anpil fanatik e men m moun te gen chan spou yo te kanpe gade Sweeet Micky kap jwe pou premye fwa nan vi yo.https://youtu.be/Si1e-6alBOA

Afich l te Nu Look ak Swet Micky men majorite moun ki te la te gen je yo sou Sweet Micky kom premye bal li nan New York apre 5an sou Pouvwa.

Moun yo pat ka tan’n pou Nu Look te fini pou Sweet Micky te moute, 45 minit aprè Nu Look te fini Sweet Micky te pare pou yo lage.

Tout jazz la te pare epi tout fanatik te rale telefon yo ap tan’n pou ansyen Prezidan soti, paret Michel Martelly paret tout moun tap kriye telman yo te kontan epi tout moun ap tan. Ebyen jis kounya moun yo toujou ap tan paske depi sou premye misik la jis Michel kite staj la jazz la pat remet anyen, pwoblem son/mixsaj kraze sware a nan men mesye yo.

Pat gen anyen ki te mache, tout sa Michel eseye fè pat reyisi, men m nan repetisyon mesye yo kom pi bon pase sa.

Sel sa ki ka fè moun yo di ke se Sweet Micky ki te la se gras avek Mo Betiz ke Michel tap di yo ke moun yo kon’n abitye tande deja.

Michel te desi anpil de jan jazz la pase kote’l te di yon’n nan moun ki nan ekip li a “ Se premye fwa m pase lèd konsa, nou fè m ront anpil mesye pou nan Mizik pou m pase konsa “.

Sweet Micky telman mal pase mwen pa men m ka konpare l avek pèfòmans Nu Look la, paske pa gen konparezon men m.

Malgre Nu Look te bay anpil ratman paske yo te gen ti pwoblem pa yo men konpare ak Sweet Micky Nu Look bien pase.

Mwen panse’l tris anpil pou Michel Martelly tounen jwen’n Konpa men m jan’l te kite’l la ak men m pwoblem yo, Eske sa pa vle di tou Michel pa fè anyen pou Konpa !

Gade video ki anba se lè Michel Martelly parèt sou staj la….Men kijan moun yo te resevwa’l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*