Bès Pèfòmans: Gabel [ Flav & Katalog ] Refè’l Anko nan Festival Mizik Kreyol

Festival International Mizik Kreyol Montreal se yon aktivite ki chaje avek anpil jazz konpa e anpil lot fòmasyon mizikal etranje.

Yeswa pou 2em jouné a te gen 3 jazz ke anpil moun tap tan’n kisa yo pwal pote, Yon gwoup Giyanèz Les Mécènes epi 2 gwoup Miami Gabel ak Disip.

Pami 3 gwoup sa yo ki te jwe andènye pou te mete fen ak 2em sware a, Gabel te reyalize plis bagay.

Gabel te moute sou stage la ak yon dife ki tou limen epi yo bay chak moun ki te la chans pou yo te ka limen balèn pa yo nan dife a.

Te gen 2 pati ki te pi enteresan, Flav te konmanse avek yon vibe epi antre tout moun ki te la, granmoun tankou timoun [ Timoun de 6, 7 ,8 ak 9 ans ] tap chante epi patisipe nan tout sa Flav te reyalize sou stage la.

Aprè etid nou fè, 70% moun ki te nan piblik la te lajenes se sa ki te vin’n fasilite ekip Gabel pou yo te ka kontrol piblik la.

Rapid vit, Flav te pase Katalog dife pou’l te fè pati pa’l la. Katalog te paret tou cho avek [ Fè Yo Wè’w ] epi kontinye men’m travay Flav te konmanse a, kote chak te jwenn satisfaksyon piblik la diferanman.

Katalog te rive yon kote nan pèfòmans li te mande pou femen tout limyè epi mande ak tout fanatik yo pou yo te rale telefon’n yo klere Ayiti ki nan moman grav kote anpil moun ap mouri chak jou.

Piblik la te resevwa lòd la epi ekzekite sa Katalog te mande a pou yo te ka solidarize ave’l pou voye men’m mesaj la bay Ayiti. Tout moun te limen telefon’n yo gen anpil ki te men m limen flash ki te nan telefon’m pou te ka briye pi byen pase tout moun ki te la.

Mwen panse pami tout jazz ki gentan pase antre premye ak dezyem jou Festival la, Gabel bay pi bel e pi bon pèfòmans an tèm de espektak ak reyaksyon piblik.

Sel sa’m panse, Gabel te ka reyalize plis bagay toujou pa rapò ak mizik ak siksè jazz la genyen, si yo te jwe mizik yo pi kout sa pat ba yo plis tan pou yo te jwe plis mizik.

Ané pase Gabel te bay yon bel pèfòmans men mwen estine ané sa mesye yo depase sa yo te fè ane pase a.

Bravo ak tout ekip la, sel bagay mwen ta swete yo antre pi souvan nan lakou Montreal ki te ka pèmèt fanatik yo danse jazz la pi souvan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*